ONKOLOGIA

  • konsultacje klinicysty, specjalisty onkologa z zakresu profilaktyki i leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych
  • kwalifikacja do leczenia specjalistycznego z uwzględnieniem nowoczesnych metod chirurgicznych
  • diagnostyka USG

 

Villa Optica 2008 All Rights Reserved