DIAGNOSTYKA

 • Angio-OCT jest nowoczesną i nieinwazyjną metodą oceny przepływu krwi w głębokich strukturach oka - siatkówki i naczyniówki. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod angiograficznych, nie wymaga dożylnego podania kontrastu. Jest badaniem bezbolesnym i bezpiecznym, również dla pacjentów obciążonych internistycznie. Badanie jest nieocenione w diagnostyce i postępach leczenia przede wszystkim: zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), retinopatii cukrzycowej, zamknięcia naczyń siatkówki, centralnej surowiczej retinopatii surowiczej (CRS) i guzów. Metoda ta jest również przydatna do obserwacji mikrokrążenia wokół tarczy nerwu wzrokowego w monitorowaniu jaskry i innych chorób nerwu wzrokowego.
 • OCT -  optyczna koherentna tomografia siatkówki jest nowoczesnym i bezdotykowym badaniem centralnej części siatkówki i nerwu wzrokowego. Pozwala na ocenę grubości siatkówki , układu jej warstw, grubości komórek zwojowych w plamce i grubości włókien nerwowych wokół nerwu wzrokowego. OCT jest idealnym narzędziem badawczym w chorobach plamki żółtej: zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), otworów plamki, błon przedsiatkówkowych, centralnej retinopatii surowiczej (CRS), makulopatii cukrzycowej. Badanie pozwala również na wczesne rozpoznanie oraz monitorowanie postępów leczenia jaskry. Aparat umożliwia też analizę przedniego odcinka, grubości i struktur rogówki.
 • komputerowe badanie wady wzroku
 • biomikroskopia przedniego i tylnego odcinka oka
 • gonioskopia
 • komputerowe badanie pola widzenia
 • pomiar ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną i bezdotykową (tzw. puff)
 • badanie grubości rogówki - pachymetria
 • badania kierowców 

 

 OKULISTYKA ZACHOWAWCZA

BADANIA STANDARDOWE

 • określenie wady wzroku i dobór okularów
 • badanie ciśnienia śródgałkowego
 • badanie dna oka w nadciśnieniu tętniczym i cukrzycy
 • diagnostyka i leczenie chorób oczu
 • badania profilaktyczne i okresowe
 • badania kierowców


PORADNIA JASKROWA

 • OCT - pomiar parametrów tarczy nerwu wzrokowego oraz analiza grubości komórek zwojowych wokół plamki, dająca możliwość najwcześniejszego wykrycia jaskry
 • Angio-OCT pozwala na ocenę mikrokrążenia wokół tarczy nerwu wzrokowego w diagnostyce i monitorowaniu leczenia jaskry.
 • pomiar ciśnienia środgałkowego metodą aplanacyjną
 • dobowy pomiar ciśnienia wewnatrzgałkowego
 • komputerowe badanie pola widzenia
 • gonioskopia - ocena kąta przesączania
 • pachymetria - badanie grubości rogówki


CHOROBY SIATKÓWKI

 • OCT - obrazowanie i analiza przekrojów centralnej części siatkówki
 • Angio-OCT  pozwala na ocenę przepływu w naczyniach siatkówki i naczyniówki. Jest idealne do diagnostyki i monitorowania leczenia chorób zwyrodnieniowych i naczyniowych siatkówki.
 • diagnostyka chorób siatkówki
 • ocena obwodu siatkówki i kwalifikacja do laseroterapii przedarć i otworów siatkówki
 • kontrola dna oka w cukrzycy, kwalifikacja do laseroterapii
 • diagnostyka i kwalifikacja do leczenia w AMD (iniekcje doszklistkowe)

 

 OKULISTYKA DZIECIĘCA

 • komputerowe badanie refrakcji, badanie ostrości wzroku do dali i bliży, ocenę widzenia barwnego, ocenę widzenia przestrzennego, zakres ruchomości gałek
 • określenie wady wzroku i dobór okularów
 • badanie dna oka
 • diagnostyka i leczenie niedowidzenia
 • diagnostyka i zachowawcze leczenie zeza
 • diagnostyka i leczenie alergii i innych chorób oczu

 

 ZABIEGI

Laserowe

 • Kapsulotomia laserowa YAG – zaćma wtórna, to zmętnienie tylnej torebki soczewki po zabiegu usunięcia zaćmy. Zabieg kapsulotomii polega na zrobieniu otworu w centralnej części zmętniałej torebki przy użyciu wiązki lasera. Zabieg jest bezbolesny i trwa kilkanaście sekund.
 • Irydotomia laserowa YAG – polega na nacięciu tęczówki, w celu stworzenia drogi odpływu dla cieczy wodnistej w warunkach wąskiego lub zamykającego się kąta przesączania. Zabezpiecza przed ostrym atakiem jaskry.  Zabieg jest bezbolesny i trwa kilkanaście sekund.

Iniekcje doszklistkowe
Terapia anty-VEGF w postaci iniekcji do ciała szklistego stosowana jest  w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem(AMD), w retinopatii cukrzycowej, neowaskularyzacji w wysokiej krótkowzroczności i obrzęku plamki po zakrzepach naczyń siatkówki. Podstawowym celem tej metody leczenia jest zahamowanie postępu choroby. Wymaga to powtarzania zastrzyków w odstępach 4-14 tygodni. Kwalifikacja do terapii i monitorowanie procesu leczenia przebiega na podstawie badań OCT i angio-OCT.  Zastrzyki wykonywane są na sali zabiegowej po podaniu kropli znieczulających do worka spojówkowego.


Drobne zabiegi okulistyczne

 • Usuwanie ciała obcego z worka spojówkowego, rogówki
 • Płukanie kanalików łzowych
 • Usuwanie zmian powiekowych : kaszaków, gradówek, brodawczaków, kępek żółtych, rogów skórnych
 • Plastyka powiek, podwinięcie powieki dolnej.